MẤY GIỜ RỒI NHỈ?

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Võ Thanh Tân)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Cach_lam_hoa_cuc_hoa_mi_bang_giay_nhun__How_to_make_daisy_paper_hoagiayshopcom.flv HINH_TAP_HUAN_SETM.JPG Dan_cong_mo_duong.gif BAI_TD_NAM_9.jpg DSC01370.JPG BAI_TD_NU_9.jpg BAI_TD_7.jpg Ban_do_Ha_Noi.png BAI_TD_7.jpg BAI_TD_NU_9.jpg BAI_TD_NAM_9.jpg 5.GIF 4.GIF 3.GIF 2.GIF 1.GIF 72Phan_Boi_Chau_va_Cuong_De.jpg Talet.JPG Anh_Pitagojpg.jpg 6_Tuong_dai_Li_Thai_To.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ĐỌC BÁO

  TRÒ CHUYỆN

  Open Cbox

  Đọc báo Online

  WEBSITE GV TRƯỜNG

  DU LỊCH BỐN PHƯƠNG

  TỪ ĐIỂN ONLINE


  Tra theo từ điển:  GIẢI TOÁN QUA MẠNG

  THI OLYMPIC TIẾNG ANH

  Goolge

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Biên Giới -Ấp Bến Cầu - Xã Biên Giới – Huyện Châu Thành – Tỉnh Tây Ninh !

  CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 2018 <

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  DE THI HKI AV 9 NAM 13-14

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Ly Hiep
  Ngày gửi: 18h:35' 01-12-2013
  Dung lượng: 49.0 KB
  Số lượt tải: 437
  Số lượt thích: 0 người
  UBND huyện Châu Thành CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  (((
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014
  Môn kiểm tra : Tiếng Anh – Lớp 9
  Thời gian : 60 phút ( không kể thời gian phát đề )
  I . PHONETICS
  Choose one word whose underline part is pronounced differently . Identify your answer by circling A, B ,C or D:
  1. A. lunch B.kitchen C. technolory D. purchase
  2. A. bike B. idea C. opinion D. library
  3. A . fasten B. sense C. smell D . rest Choose one word whose stress pattern is different . Identify your answer by circling A, B ,C or D :
  4. A.family B. disaster C.buffalo D. several
  5. A.country B. cousin C. polite D. borrow
  II . VOCABULARY AND GRAMMAR
  Choose A , B ,C or D to complete the following sentences :
  1. Nam wishes he_________a new school bag
  has B. have C.will have D. had
  2. I wish I __________the exam
  pass B. can pass C. will pass D. could pass
  3. He met his friend at 11.40 so he returned home __________ 11.40
  before B. at C. after D. till
  4. He often does his homework __________ the morning
  on B.at C. in D. for
  5. They usually ride to their home village ________ the summer.
  in B. on C. at D. for
  6. She has worked in this company __________seven days
  in B.on C.at D. for
  7. Lan invitesT us to go to her party ___________9.30
  in B. on C. at D. for
  8. We will have a meeting ____________Sunday evening
  A. in B.on C.at D. for
  9.They wish they ____________my home village some day .
  visit B. visited C. will visit D. would visit
  10. The exercise is very difficult_____________none of us can do it
  and B. but C. so D. because
  11. Grocery store is________________ .
  A. a place where people can buy drugs
  B. a place where people can buy food and small things
  C. a place where people can buy stamps and send letters
  D. a place where people can take a rest
  12. He works _____________ to earn more money
  A. part time B standard time C. less time D . 8 hours
  13. Van is a Vietnamese student . Now he comes to Australia for his studying . He is an ____________student
  A.excellent B. elderly C.experienced D. exchange
  14. Nam and Lan can’t go on the picnic with their friends . They wish __________.
  they can go B. they could go C. they go D They will go.
  15. Maize means ______________________ .
  A. rice B. corn C . fruit D. mango
  16. The dog is hungry now .Mrs Lien has forgot to ____________it.
  bring B. feed C.grow D. raise
  17. Nam has a good behavior of protecting the environment around. He always ________all the garbage he sees
  ignores B. laughts at C. collects D. lays out.
  18. Where is your home village ?. It is ___________the north of Ho Chi Minh city .
  on B. at C. to D. after
  19. All rivers here _________to the sea
  move B. go C. flow D. carry along
  20.We started to go home __________a visit to Cham temples .
  on B. after C. during D. for

  III.READING :
  Choose A, B ,C or D to complete the following passage :
  MY VILLAGE
  My village is about 50 kilometers
   
  Gửi ý kiến

  XIN CÁM ƠN THẦY CÔ ĐÃ GHÉ THĂM - HẸN GẶP LẠI !

  BẢN ĐỒ TÂY NINH - VIỆT NAM