MẤY GIỜ RỒI NHỈ?

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Võ Thanh Tân)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Cach_lam_hoa_cuc_hoa_mi_bang_giay_nhun__How_to_make_daisy_paper_hoagiayshopcom.flv HINH_TAP_HUAN_SETM.JPG Dan_cong_mo_duong.gif BAI_TD_NAM_9.jpg DSC01370.JPG BAI_TD_NU_9.jpg BAI_TD_7.jpg Ban_do_Ha_Noi.png BAI_TD_7.jpg BAI_TD_NU_9.jpg BAI_TD_NAM_9.jpg 5.GIF 4.GIF 3.GIF 2.GIF 1.GIF 72Phan_Boi_Chau_va_Cuong_De.jpg Talet.JPG Anh_Pitagojpg.jpg 6_Tuong_dai_Li_Thai_To.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ĐỌC BÁO

  TRÒ CHUYỆN

  Open Cbox

  Đọc báo Online

  WEBSITE GV TRƯỜNG

  DU LỊCH BỐN PHƯƠNG

  TỪ ĐIỂN ONLINE


  Tra theo từ điển:  GIẢI TOÁN QUA MẠNG

  THI OLYMPIC TIẾNG ANH

  Goolge

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Biên Giới -Ấp Bến Cầu - Xã Biên Giới – Huyện Châu Thành – Tỉnh Tây Ninh !

  CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 2018 <

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  DE THI AV 9 HKI NAM 2013-2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Minh Tâm
  Ngày gửi: 18h:51' 01-12-2013
  Dung lượng: 40.0 KB
  Số lượt tải: 409
  Số lượt thích: 0 người
  UBND huyện Châu Thành CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  (((
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009 - 2010
  Môn kiểm tra : Tiếng Anh – Lớp 9
  Thời gian : 60 phút ( không kể thời gian phát đề )
  I. PHONETICS.
  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others:
  1. A. fee B. meet C. need D. pioneer.
  2. A. order B. border C. tuitor D. dormitory.
  3. A. campus B. cake C. capture D. hamburger.
  4. A. publish B. cut C. bury D. but.
  5. A. fly B. scenery C. slowly D. usually.
  II. VOCABULARY AND STRUCTURE.
  Choose the correct word in A, B, C or D.
  6. Do you enjoy ___ English ?
  A. learn B. learning C. to learn D. learnt
  7. I improve my English by doing my _______ everyday.
  A. housework B. homework C. network D. hard work.
  8. What ____ of learning English do you find the most interesting ?
  A. sides B. fields C. aspects D. angles
  9. Our school has many well _____ teachers .
  A.qualified B. qualify C. quality D. qualification
  10. I saw your school’s _____ in today’s edition of the Viet Nam News.
  A. advertiser B. advertisement C. advertising D. advertise
  11. If you want to ______ your English, we can help you.
  A. improve B. improving C. improved D. improvement
  12. If you study at the Brighton Language Center – UK, you can live in a _____ on campus.
  A. dormitory B. hotel C. mobile room D. private room
  13. Please phone this number for more _____.
  A. matter B. information C. problem D. detail
  14. The restaurant has the _____ for serving some of the finest food.
  A. repute B. reputed C. reputation D. reputable
  15. If we go to the Brisbane Institute of English _ Australia, we can practice speaking English with ______ speakers.
  A. nation B. national C. native D. natively.
  16. She asked me _____ I came from.
  A. where B. what C. who D. Which
  17. She asked me what my name ______.
  A. am B. is C. are D. was
  18. He _____ me if I could help him.
  A. asks B. asking C. asked D. will ask
  19. She asked me how I ______ use English in the future.
  A. will B. won’t C. would D. wouldn’t
  20. He asked me ___ the writer of this book was.
  A. what B. who C. whom D. whose
  21. I am looking forward to ____ you .
  A. see B. seeing C. to see D. seen
  22. We usually use an English-Vietnamese dictionary _____ reading.
  A. to B. of C. for D. in
  23. She asked him what ________.
  A. his name is ? B. his name is. C. his name was ? D. his name was.


  24. Mr. Brown asked me if ___________.
  A. I could speak English. B. I can speak English.
  C. you could speak English. D. you can speak English.
  25. We like _____ English on TV programs.
  A. speaking B. listening to C. writing D. doing
  III. Reading. Choose A,
   
  Gửi ý kiến

  XIN CÁM ƠN THẦY CÔ ĐÃ GHÉ THĂM - HẸN GẶP LẠI !

  BẢN ĐỒ TÂY NINH - VIỆT NAM